Produkty a služby

Vzduchové a HVLP stříkání

Technologie nástřiku vzduchovým stříkáním se používá hlavně pro dosažení maximální kvality povrchu. Zařízení pro klasické vzduchové stříkání používá pro atomizaci barvy velký objem vzduchu při tlacích 2-7 bar.Výsledkem je velmi dobrá atomizace barvy (rozprášení), vyšší přestřik (vysoké ztráty barvy rozptýlené do okolí) a tím menší přenosová účinnost. V neposlední řadě také nižší produktivita.

 

Pro snížení emisí a vyšší využití barvy při stříkání byla vyvinuta modifikace vzduchového stříkání - HVLP (High Volume Low Pressure). Systém HVLP používá pro atomizaci barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku (do 0,7 bar). Výsledkem je nízký přestřik a vysoká přenosová účinnost (množství materiálu, které se dostane na lakovaný povrch v porovnání s celkovou spotřebou barvy).

Čím více vzduchu použijeme pro atomizaci barvy, tím lepší je jakost povrchu.Čím má tento proud vzduchu nižší tlak, tím nižších přestřiků docílíme. Výsledkem dobré regulace vzduchu a nátěrové hmoty je vysoká efektivnost stříkání s minimálním přestřikem.

Výsledný tvar paprsku je kruhový a šířku paprsku lze regulovat ve velkém rozsahu na pistoli.

 

 

Airless - bezvzduchové stříkání

Zařízení pro airless stříkání atomizují kapalinu do malých kapiček bez použití stlačeného vzduchu. V zařízeních pro bezvzduchové stříkání se materiál protlačuje vysokým tlakem přes úzkou štěrbinu stříkací trysky. Rychle se pohybující proud kapaliny pod vysokým tlakem má dostatek energie pro překonání viskozity a povrchového napětí kapaliny. Když se dostane barva do styku se vzduchem, začne se rozpadat na větší fragmenty a nakonec kapičky, které vytvoří výsledný oblak jemně rozprášené barvy. Průtok nátěrové hmoty je určen velikostí trysky a tlakem.

Zařízení pro airless stříkání poskytuje snadný a ekonomický způsob nanášení nátěrů bez ohledu na množství sušiny.

Výsledný tvar paprsku je plochý a jeho šířku nelze regulovat s vyjímkou použití stavitelných trysek.

 

Airless s přídavným vzduchem

Technologie spojující výhody obou předcházejících je dnes nejčastěji používanou pro nejrůznější aplikace - od nábytkářských povrchových úprav až po těžké antikorozní nástřiky. Bezvzduchový systém s pomocným vzduchem používá pneumatické čerpadlo pro dosažení vysokého tlaku ( 100 bar a více).Barva je pod vysokým tlakem přivedena do pistole, kde v trysce dochází k její atomizaci. Přidáním dodatečného vzduchu o tlaku max. 2,5 bar do paprsku (nástřikového kužele) se zlepší atomizace barvy a tím i kvalita výsledného povrchu.

Vysoký výkon, nízké spotřeby barev a rozpouštědel a snížení emisí je důvodem obliby této technologie nástřiku.

Výsledný tvar paprsku je plochý a jeho šířku lze v menších rozsazích regulovat na pistoli.

 

Používání 2K materiálů, ohřevu a elektrostatického efektu

Tyto doplňky k výše uvedeným technologiím ještě zvyšují kvalitu konečného povrchu, účinnost nanášení barev a snižují emise těkavých látek. Vícekomponentní materiály díky schopnosti vytvrzovat chemickým procesem snižují i energetickou a časovou náročnost na dosoušení.


* Povinné pole

Aktuality

Archiv