Aplikace vícesložkových barev

Dále uvedené příklady našich realizací jsou pouze výběrem typových aplikačních systémů pro barvy, které jsme v posledních letech dodali.

Naším cílem je inspirovat Vás o možnostech řešení Vaší současné situace a problémů v oblasti povrchových úprav. S mnoha našimi dalšími referencemi Vás v případě zájmu rádi  seznámíme. Celkem jsme v oblasti dvoukomponentních systému především od roku 1998 dodali v našich projektech již více než 110 jednotek GRACO s elektronickým směšováním, díky kterým disponujeme nejen zkušeným vývojovým týmem, ale i rozsáhlým servisním a materiálovým zázemím v ČR a SR neporovnatelného rozsahu s ostatními dodavateli. V oblasti centrálních barvových a lepidlových rozvodů máme za sebou několik desítek km orbitálně svařovaných a přesných trubek, významnou část z nich v automobilovém průmyslu v ČR, SR, na Ukrajině a v Rusku.

___________________________________________________________________

Kategorie:  Nanášení dvoukomponentních barev robotizované, centrální rozvody barev

Název akce: Robotizovaný systém pro nanášení dvoukomponentních barev s centrálními rozvody pro 2 odstíny a jedno tužidlo s jedním aplikačním místem vybavený elektronickou dávkovací a směšovací jednotkou - ředidlový softfeel materiál na plasty

Zákazník: Výrobce plastových dílu pro autoprůmysl - ČR/Japonsko

Zadání: Zákazník směšoval soft-feel lak manuálně před aplikací. Vzhledem ke krátké době zpracovatelnosti docházelo k nedostatečné kontrole a dodržení kvality při aplikaci a bylo rozhodnuto pořídit systém s dvoukomponentním směšováním. Centrální podávání z originálních hoboků by mělo zajistit změnu odstínu pro dvě barvy.

Řešení: Jako nejlepší volba bylo vybráno zařízení GRACO PROMIX II se speciální úpravou průtokoměru a mixéru pro aplikačně velmi problémový soft-feel lak. Podávací čerpadla byla zvolena membránová, tužidlo z důvodu citlivosti na vlhkost z tlakového zásobníku pod dusíkem. Aplikační část s pistolí na robotu byla zachována stávající.

Výsledek: Zákazník odstranil manipulaci s barvami, snížil odpady v obalech díky centrálnímu zásobování a směšovací jednotce a zajistil kontrolovatelné a přesné směšování barev během velmi krátké doby zpracovatelnosti.

 

Kategorie:  Nanášení dvoukomponentních barev s elektrostatikou, centrální rozvody barev

Název akce: Systém pro nanášení dvoukomponentních barev s centrálními rozvody pro 7 odstínů a jedno tužidlo se čtyřmi aplikačními místy vybavenými elektronickými dávkovacími a směšovacími jednotkami a elektrostatickými pistolemi - ředidlový epoxid

Zákazník: Výrobce elektromotorů a alternátorů, ČR/Francie

Zadání: Zákazník měl u tří stříkacích kabin vždy vysokotlaké čerpadlo se stříkací pistolí, 2K barva byla smíchávána ručně a v nevyhovujících podmínkách. Požadavkem bylo vyřešit umístění barev a zásobování z centrálního místa pro všechny tři kabiny a vybavit kabiny dvoukomponentními směšovacími jednotkami

Řešení: Do centrální přípravny barev jsme umístili 9 vysokotlakých čerpadel (7 odstínů, tužidlo, redidlo) umístěných na rámu a čerpajících z originálních zásobníků 20-30 l, ředidlo z 200 l sudu, každá komponenta byla rozvedena vysokotlakým potrubím ke stříkacím kabinám a připojena do 4 elektronických dávkovacích a směšovacích jednotek GRACO PROMIX II. PROMIX II umožňuje elektronické nastavení směšovacího poměru, hlídání přesnosti a doby životnosti směsi pri přestávce, alarm pri nedodržení a tiskové/počítačové výstupy pro kontrolu kvality a spotřeby materiálu.

Výsledek: Zákazník odstranil manipulaci s barvami u kabin, snížil odpady v obalech díky centrálnímu zásobování a směšovacím jednotkám a zajistil kontrolovatelné a přesné směšování barev včetně kontroly spotřeby, což odpovídá požadavkům systému řízení kvality dle norem ISO a může rovněž sloužit ke kalkulacím a sledování výrobních nákladů

___________________________________________________________________

Kategorie: Nanášení dvoukomponentních barev, centrální rozvody barev

Název: Systém pro nanášení dvoukomponentních barev s centrálními rozvody pro 1 odstín a 1 tužidlo se dvěma aplikačními místy vybavenými elektronickou dávkovací a smešovací jednotkou a vzduchovými pistolemi - VŘ epoxid

Zákazník: Výrobce elektromotorů, ČR/SRN

Zadání: Zákazník používal vzduchové stříkání velkých elektromotorů a požadoval pro zvýšení kvality a snížení nákladů řešení se zařízením pro směšování dvoukomponentních barev

Řešení: Jako řešení byla zvolena elektronická dávkovací a směšovací jednotka GRACO PROMIX II. PROMIX II umožňuje elektronické nastavení směšovacího poměru, hlídání přesnosti a doby životnosti směsi při přestávce, alarm při nedodržení a tiskové/počítačové výstupy pro kontrolu kvality a spotřeby materiálu. Umístění zásobování z 200 l sudů bylo mimo prostor kabiny a k zařízení PROMIX II byl doveden rozvod včetně cirkulace nerezovým potrubím. Z důvodu velmi husté konzistence byla použita čerpadla dvoumembránová a pístová s převodem tlaku 3:1 resp. 5:1 (tlak 20-30 bar). Zařízení PROMIX bylo upraveno pro zásobování dvou vzduchových pistolí GRACO DELTA XT.

Výsledek: Zákazník odstranil manipulaci s barvami u kabiny a snížil odpady v obalech díky centrálnímu zásobování z 200 l sudu (nižší cena barvy a méně obalů a zbytkové barvy) a elektronické směšovací jednotce (nespotřebovaný smíchaný materiál). Zajistil kontrolovatelné a přesné směšování barev včetně kontroly spotřeby, což odpovídá systému řízení kvality dle norem ISO a může rovněž sloužit ke kalkulacím a sledování výrobních nákladů

___________________________________________________________________

Kategorie: Nanášení dvoukomponentních barev robotizované s elektrostatickým zvonkem, centrální rozvody barev

Název: Systém pro nanášení dvoukomponentních barev s centrálními rozvody pro 6 odstínů a 1 tužidlo pro nástřik elektrostatickým vysokorotačním zvonkem

Zákazník: Výrobce motocyklových helem, ČR/Belgie

Zadání: Zákazník měl nevyhovující barvové hospodářství s jedním čerpadlem pro všechny odstíny a nevyhovující směšovací jednotku s dávkovacími čerpadly, z čehož vyplývaly problémy s nestejnoměrně nadávkovaným materiálem způsobující vysoké náklady na zmetky a opravy a vysoké spotřeby barev a prostojového casu díky neustálé výměně odstínů v jednom rozvodu (navíc byly i problémy s dodržením odstínu pri nedokonalém promytí)

Řešení: Jako řešení byla zvolena elektronická dávkovací a směšovací jednotka GRACO PRECISIONMIX se speciálními průtokoměry s převodem signálu optickým vláknem (mohou být pod vysokým napětím bez rizika zničení elektroniky). Centrální distribuce byla provedena cirkulačními rozvody s čerpadly GRACO TRITON 308 (max. tlak 21 bar, dvoumembránová) a ovládání systému bylo propojeno s ovládáním zvonku a celé kabiny a dopravníku

Výsledek: Zákazník eliminoval ztráty opravami po špatně smíchaném materiálu, získal evidenci spotřeb a průkaznost kvality při stříkání. Současně díky centrálním rozvodům barev výrazně zvýšil vytíženost lakovny (změna některých odstínů během 3 min), zajistil stálost odstínu pri změnách a snížil ztráty barvy a ředidla odstraněním neustálého promývání. Navíc zvýšil čistotu a bezpečnost v přípravně barvy vzhledem k menší manipulaci s otevřenými obaly s barvami

___________________________________________________________________

Kategorie: Nanášení dvoukomponentních barev robotizované, centrální rozvody barev

Název: Systém pro nanášení dvoukomponentních barev s centrálními rozvody pro více odstínů a tužidel vybavený elektronickými dávkovacími a směšovacími jednotkami a automatickými pistolemi - vodouředitelné, ředidlové, soft-feel a laserlaky

Zákazník: Výrobce automobilových plastových dílu, ČR

Zadání: Zákazník požadoval systém pro elektronické dávkování a směšování barev s maximální univerzalitou ve výkonu a použití barev, které zajistí aplikaci během doby životnosti směsi.

Řešení: Jako řešení byla zvolena elektronická dávkovací a směšovací jednotka GRACO PRECISIONMIX, která umožnuje elektronické nastavení směšovacího poměru, hlídání přesnosti a doby životnosti směsi při přestávce, alarm při překročení parametrů a tiskové/počítačové výstupy pro kontrolu kvality a spotřeby materiálu. Pro splnění požadavku byl použit průtokoměr pro meření na bázi Coriolisovy síly (měření prostým průtokem trubičkou bez kontaktu s pohyblivými částmi průtokoměru (není riziko ucpání a otěru pigmentu). Zásobování dvoumembránovými čerpadly GRACO TRITON 3:1 ( max. tlak 21 bar) s kontinuální cirkulací. Aplikace systémem automatických vzduchových pistolí.

Výsledek: Zákazník odstranil manipulaci s barvami u kabiny a zajistil aplikaci spolehlivě kvalitního materiálu v době zpracovatelnosti s jistotou správného nadávkování a promísení. Navíc se podařilo vytvořit univerzální aplikační systém pro širokou škálu barev používaných v povrchové úpravě plastů. Získal přehled o spotřebách pro kalkulaci výrobních nákladů a průkaznost kvality pro své zákazníky. Díky spokojenosti jsme získali zakázku i na další rozšíření vybavení lakovny dalšími dvoukomponentními systémy.

___________________________________________________________________

Kategorie: Nanášení dvoukomponentních barev, centrální rozvody barev

Název: Systém pro nanášení dvoukomponentních barev s více odstíny, mobilní

Zákazník: Výrobce stavebních stroju, ČR/Švýcarsko

Zadání: Zákazník požadoval systém pro tři kabiny, z toho u dvou kabin pro jeden odstín, u jedné pro tři odstíny, cílem bylo zajistit zpracování barvy s krátkou dobou živostnosti a kvalitně smíchaným materiálem, což s jednokomponentními systémy nedokázal. Pro hlavní část výroby byla také požadována prokazatelnost kvality povrchové úpravy.

Řešení: Jako rešení bylo zvoleno z úsporných důvodů dvakrát mechnicky nastavovatelné směšovací zařízení GRACO ECOMIX (v použití i u výrobců kolejových vozidel v ČR) a pro třetí kabinu mobilní sestava se elektronickou dávkovací a směšovací jednotkou GRACO PROMIX, speciálně vyvinutým měničem barev pro tři odstíny a 5 ks čerpadel MERKUR a ORION (pro tužidlo - bezucpávkové) na dvou mobilních stojanech. Zásobování z 20 l originálních zásobníků umístěných na stojanu. Nástřik pistolemi airless s podporou vzduchu ALPHA PLUS umožňujícími vysokou kvalitu povrchu při silných vrstvách, velkém výkonu a minimálním prostřiku.

Výsledek: Zákazník zajistil kvalitní a prokazatelné dávkování a směšování, výrazně snížil zmetkovitost s tímto související a navíc odstranil manipulaci s barvami u kabiny i ztráty nespotřebovaného smíchaného materiálu. Výhody elektronické směšovací jednotky ve srovnání s mechanickými dle zákazníka jednoznačně převažovaly, zvláště kvůli jednoduchosti a přesnosti při promývání, změně odstínu i údržbě.

 

___________________________________________________________________


* Povinné pole

Aktuality

Archiv